Reģistrētiem lietotājiem
Autentifikācija ar internetbanku, eID vai eParakstu, izmantojot Latvija.lv,

vai e-pastu un paroli